کنترل عملکرد صحیح پمپ جت هیتر

کنترل عملکرد صحیح پمپ جت هیتر

پس از نصب گیج در محل روى پمپ ( P ) فشار باید در محدوده 10bar باشد و پس از روشن  شدن دستگاه و گذشت یک دقیقه فشار پمپ ثابت مانده و پس از خاموش کردن دستگاه نبایدبیش از بیست درصد کاهش یابد درغیر اینصورت پمپ باید تعویض گردد. تنظیم فشار پمپ توسط گیج و محل اندازه گیرى روى پمپ ( P ) بین10bar تنظیم شود. در صورت نداشتن گیج، فشار پمپ به حدى باشد که شعله زرد متمایل به سفیدى ایجاد شده وگاهى اوقات از کوره به سمت بیرون زبانه نازکى مى کشد (مانند نیش مار) و با کوچکترین افزایشى هیتر دود مى کند. در صورت شکستن کوپلینگ پس از باز کردن پیچ هاى النى گلویى موتور نسبت به خارج کردن پمپ اقدام وپس از تعویض کوپلینگ با در نظر گرفتن شیارهاى روى آن و شیارهاى روى روتور موتور ان را جا زده وپیچ ها را محکم نمایید.
نازل دستگاه هر ساله تعویض گردد. استفاده از نازل مخصوص دستگاه ضروریست.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

آواتار موبایل
Main Menu x
X